Skip links

Ontbindende voorwaarden koopovereenkomst

Foto van Mirjam van de Kuilen
Mirjam van de Kuilen

06-48316886 | info@pandinzicht.com

Bekijk op LinkedIn >

Een ontbindende voorwaarde is een bepaling in een contract die de geldigheid van het contract bepaalt. De ontbindende voorwaarde kan ook worden gebruikt als een partij een bepaald doel niet bereikt of als de partijen de overeenkomst niet kunnen nakomen. Het contract kan dan worden ontbonden. Als de koper een bod uitbrengt, kan hij direct aangeven of hij ontbindende voorwaarden wil opnemen.

Welke ontbindende voorwaarden zijn er?

Er zijn een aantal ontbindende voorwaarden die regelmatig voorkomen:

1. Voorbehoud van financiering: als de koper niet binnen een vastgestelde datum een lening heeft geregeld voor de aankoop, kan de koop worden ontbonden.

2. Voorbehoud van een bouwtechnische keuring: als uit deze keuring blijkt dat er boven een vooraf bepaald bedrag aan direct noodzakelijk herstel van gebreken en achterstallig onderhoud is, kan de koper er voor kiezen om de koop te ontbinden.

 

3. Voorbehoud verkoop eigen woning: als de koper nog een eigen woning moet verkopen kan de koop worden ontbonden als deze woning niet wordt verkocht.

Meer weten?

Wat staat er allemaal in een voorlopig koopcontract?

Kan een verkoper ook een ontbindende voorwaarde opnemen?

Ja, ook dit is mogelijk. Als een verkoper bijvoorbeeld een vergunning heeft aangevraagd voor een nieuwbouwwoning, dan kan hij opnemen dat de verkoop van de woning niet doorgaat als hij geen vergunning krijgt.

Hoe kun je de ontbinding inroepen?

Dit dient de koper schriftelijk en goed gedocumenteerd aan te geven binnen de gestelde termijn. Onder goed gedocumenteerd wordt bijvoorbeeld een afwijzing van een bank voor de hypotheek of een keuringsrapport verstaan. In de koopovereenkomst staat wat je moet aanleveren.

Wat gebeurt er als de termijn van de ontbindende voorwaarde is verlopen?

Als de termijn van de ontbindende voorwaarde is verlopen, betekent dit dat de partijen aan de overeenkomst gebonden zijn en dat de ontbindende voorwaarde niet langer van toepassing is. Dit betekent dat de partijen hun verplichtingen uit de overeenkomst moeten nakomen.

Welke ontbindende voorwaarden moet ik opnemen?

Welke ontbindende voorwaarden voor jou van toepassing zijn, hangt af van jouw situatie. Je kunt Pandinzicht inschakelen als aankoopmakelaar of aankoopcoach om je te adviseren. 

Wat is mijn huis waard?

Ontvang direct een gratis waarderapport én elk kwartaal een update.