Skip links

Voorlopig koopcontract

Mirjam van de Kuilen
Mirjam van de Kuilen

06-48316886 | info@pandinzicht.com

LinkedIn >

Wat is een voorlopig koopcontract?

Een voorlopig koopcontract wordt meestal opgesteld door de verkopende makelaar. Hierin worden alle afspraken vastgelegd die gemaakt zijn tussen de koper en verkoper. De belangrijkste zaken die er in staan zijn:

  • gegevens van koper en verkoper
  • verkoopprijs
  • leveringsdatum
  • de notaris waar het transport plaatsvindt
  • ontbindende voorwaarden
  • overige afspraken

Kun je een voorlopig koopcontract ontbinden?

Het woord ‘voorlopig’ houdt niet in dat het een vrijblijvende overeenkomst is. Je bent aan de koopovereenkomst gebonden, tenzij:
1. je gebruik maakt van 3 dagen bedenktijd. Dan kan het koopcontract ontbonden worden zonder opgaaf van redenen.
2. je doet een beroep op (één van) de ontbindende voorwaarden. Vaak gaat het dan om een voorbehoud van financiering. Je moet dan goed gedocumenteerd kunnen aantonen dat je niet voldoende hypotheek kan krijgen of tegen te hoge maandlasten.

Wil je de koopovereenkomst toch ontbinden na de bedenktijd en zonder dat je een beroep kunt doen op de ontbindende voorwaarden? Dan moet je 10% van koopsom betalen. Weet dus vooraf goed wat je tekent!

 

Waarborgsom of bankgarantie

Een waarborgsom biedt zekerheid aan de verkoper dat de koper het huis écht koopt. De koper stort 10% van de koopsom bij de notaris. Het is ook mogelijk om een bankgarantie af te sluiten. Hierbij staat een bank garant voor de waarborgsom als je als koper je afspraken niet nakomt.

 

3 dagen bedenktijd, wat houdt dit in?

Heb je een voorlopig koopcontract ontvangen dat door beide partijen getekend is, dan gaat de bedenktijd de volgende dag om 0.00 uur in. Als je hiervan gebruik wilt maken binnen deze drie dagen dan kun je dit met een ontbindingsverklaring aan de verkoper laten weten, bij voorkeur schriftelijk. Het is niet nodig om een reden op te geven voor het ontbinden van het voorlopig koopcontract.

Bouwkundige keuring

Sinds 1 februari 2018 staat er standaard in het voorlopig koopcontract dat een koper na een bouwtechnische keuring nog kan afzien van de koop als het blijkt dat er ernstige gebreken of hoge herstelkosten zijn. Mocht koper hier geen gebruik van willen maken dan kan de tekst doorgehaald worden.

Inschrijven bij het kadaster?

Je kunt er voor kiezen om het voorlopig koopcontract in te laten schrijven bij het kadaster. Er zit vaak enige tijd tussen het tekenen van de koopakte en de leveringsdatum waarop je daadwerkelijk de sleutel in handen krijgt. Mocht er iemand beslag willen leggen op de woning of de verkoper gaat failliet, dan ben je als koper beschermd. Er zijn wel kosten verbonden aan de inschrijving.

De koopovereenkomst is getekend, wat nu?

De makelaar zal de getekende koopovereenkomst naar de notaris sturen. De notaris plant een afspraak in voor de overdracht en houdt in de gaten of de waarborgsom of bankgarantie wordt geregeld door de koper.

Zelf je huis verkocht en alleen een koopovereenkomst nodig?

Het voorlopig koopcontract is een belangrijk document bij de verkoop van een woning. Het legt de basis voor een succesvolle overdracht en beschermt zowel de koper als verkoper. Bij Pandinzicht begrijpen we het belang van dit contract en zorgen we ervoor dat alles goed wordt vastgelegd. 

Heb je zelf een koper gevonden voor jouw huis en heb je alleen een koopovereenkomst nodig? Ook dan helpen we je graag en kun je bij Pandinzicht terecht. Meer weten? Neem dan contact met ons op

voorlopig koopcontract huis
Wat is mijn huis waard?

Ontvang direct een gratis waarderapport én elk kwartaal een update.