Skip links

De rol van de notaris bij het verkopen van een huis

Mirjam van de Kuilen
Mirjam van de Kuilen

06-48316886 | info@pandinzicht.com

Wat doet een notaris bij de overdracht van een woning?

Een notaris speelt een belangrijke rol bij het kopen en verkopen van een woning. De notaris beoordeelt de koopovereenkomst die door de makelaar is opgesteld en verzorgt de juridische begeleiding en afwikkeling van de transactie. De notaris controleert bij het kadaster of de verkoper eigenaar is van het onroerend goed en of er bijvoorbeeld geen beslagen op de woning zitten. Daarnaast doet de notaris onderzoek naar de partijen en stelt hij de akte van levering op. Hij zorgt ervoor dat de bank en de verkoper hun geld krijgen en betaalt de overdrachtsbelasting voor de koper.

Wie betaalt de notaris?

De kosten voor de overdracht bij de notaris zijn voor rekening van de koper als de woning ‘kosten koper’ is verkocht. Toch kunnen er ook kosten voor de verkoper zijn, zoals het doorhalen van een hypotheek.

Wie mag de notaris kiezen?

Wie betaalt, die bepaalt de notaris. Het meest praktische is om een notaris in de buurt van de betreffende woning te kiezen. Voordat de overdracht plaats vindt, wordt er eerst een eindinspectie bij de woning ingepland. Hierbij zijn de makelaar, koper en verkoper aanwezig. Aansluitend gaan de partijen naar de notaris.

Wie moeten er aanwezig zijn bij de overdracht van de notaris?

In de meeste gevallen zullen de koper, verkoper en makelaar aanwezig zijn bij de overdracht. Als er bijvoorbeeld een notaris wordt gekozen die verder weg zit, dan kun je er voor kiezen om een volmacht af te geven. Hier zijn meestal wel kosten aan verbonden en de handtekening moet gelegaliseerd worden. Wanneer de koper een hypotheek afsluit en er ook een hypotheekakte getekend moet worden, dan dient hij persoonlijk aanwezig te zijn bij de notaris en kan er geen gebruik worden gemaakt van een volmacht.

Wat is mijn huis waard?

Ontvang direct een gratis waarderapport én elk kwartaal een update.