Skip links

Huis verkopen na overlijden ouders, waar moet je aan denken?

Mirjam van de Kuilen
Mirjam van de Kuilen

06-48316886 | info@pandinzicht.com

LinkedIn >

Als er een naaste is overleden, komt er een hoop op je af. Naast het verdriet moet je ook veel regelen, zoals bankzaken, abonnementen en verzekeringen. En dan is er nog een huis. Wat ga je daarmee doen en wat komt er allemaal kijken bij de verkoop hiervan?

Een woning erven, beneficiair aanvaarden

Erf je een woning dan kan er nog een hypotheek op rusten. Je erft niet alleen het bezit van de woning maar ook eventuele schulden en doorlopende kosten. Twijfel je of je de erfenis moet aanvaarden? Dan is het mogelijk om dit beneficiair te aanvaarden. In dit geval neem je de erfenis alleen aan als je er geen financieel verlies aan overhoudt. De notaris kan jou hierin adviseren.

Wie is de erfgenaam?

Is er een testament, dan staat daarin wie de erfgenamen zijn. Via het Centraal Testamenten Register kun je kosteloos inzien of er een testament aanwezig is van de overledene. Wanneer er geen testament is dan bepaalt het erfrecht de erfgenamen. Het erfrecht verdeelt de erfgenamen in 4 groepen:

1. Echtgenoot, geregistreerde partner en eigen kinderen (geen pleeg- of stiefkind). Als de kinderen niet meer leven: kleinkinderen.
2. Ouders, broers en zussen. Als de broers en zussen niet meer leven: hun kinderen.
3. Grootouders
4. Overgrootouders
Zijn er in de 1e groep erfgenamen? Dan erven zij. Zijn die er niet? Dan erft de 2e groep, enzovoorts. Zijn er helemaal geen erfgenamen? Dan gaat de erfenis naar de staat.

Huis geërfd, wel of niet verkopen?

Na het overlijden van de langstlevende ouder kunnen de erfgenamen het huis gezamenlijk verkopen. Wanneer één van de erfgenamen de woning wil kopen, moet hij of zij de andere erfgenamen uitkopen. Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd als één van de erfgenamen de woning overneemt.

Hoe lang na overlijden huis te koop zetten

Als je besluit om de woning te verkopen, dan is het vaak handig om dit zo snel mogelijk te doen. Je hebt te maken met doorlopende kosten zoals hypotheek, verzekering, energierekening en onderhoud. Hoe sneller je het te koop zet, hoe minder geld en tijd het je kost. Houd er ook rekening mee dat je ongeveer 8 maanden na het overlijden een aanslag voor de erfbelasting krijgt. Of de woning nu wel of niet verkocht is, die aanslag dient betaald te worden.

Wie mag de ouderlijke woning verkopen?

Als er een testament aanwezig is en daar een testamentair executeur is benoemd met de bevoegdheid de erfenis te beheren, is deze bevoegd een woning te verkopen, maar alleen als dat nodig is om de schulden te voldoen en de erfgenamen niet zelf het geld ter beschikking stellen om de schulden te betalen. In het testament staat wat deze bevoegdheden precies zijn. Wanneer er geen testament is, dan dienen de erfgenamen samen te beslissen om de woning te verkopen. De makelaar heeft een verklaring van erfrecht nodig om de woning in de verkoop te nemen. De notaris kan dit verzorgen.

Ouderlijk huis leeghalen

Wat is slim; eerst de woning leeghalen of alles er in laten staan voor de verkoop? In de meeste gevallen is het goed om in ieder geval een aantal meubels te laten staan. Zo hebben mensen een beter idee van de grootte van de verschillende kamers. Zorg er in ieder geval voor dat het niet te vol staat. Haal alle foto’s en persoonlijke spullen weg. Als een woning heel vol staat en erg rommelig is, dan is het aan te raden om de woning helemaal leeg te halen. 

Met digitale verkoopstyling (zie voorbeeld) kunnen we op een foto laten zien hoe een woning er ingericht uit ziet, volgens de laatste trends.

Of het nu voor of na de verkoop is, de woning zal op een gegeven moment toch leeg gehaald moeten worden. Heb je hier zelf geen tijd voor, dan is het mogelijk om hier een speciaal bedrijf voor in te huren die dit verzorgt. Ook kan het soms zijn dat kopers bereid zijn om de woning verder leeg te halen.

Let op: je kunt pas aan het werk gaan als je hebt besloten de erfenis te aanvaarden of niet. Heb je deze beslissing nog niet genomen en ga je waardevolle spullen weghalen uit de woning, dan kan dat worden gezien als een “daad van zuivere aanvaarding”. De spullen in de woning zijn van alle erfgenamen gezamenlijk en elke erfgenaam heeft evenveel rechten (en plichten).

digitale verkoopstyling Voor
verkoopstyling Na

TIP: maak een volledige boedelbeschrijving van de bezittingen en schulden in de nalatenschap en laat van waardevolle spullen de waarde bepalen. Dit kan onenigheid voorkomen.

Kan een erfgenaam verkoop huis tegenhouden

Wanneer er een redelijk bod is gedaan op het huis, kan één van de erfgenamen de verkoop dan tegen houden? Komen de erfgenamen er echt niet met elkaar uit, dan zal een rechter uitspraak moeten doen. Uiteindelijk kan één erfgenaam de verkoop van de woning voor een reële prijs niet tegenhouden.

Soms is in een testament al een executeur aangewezen met afwikkelingsbevoegdheid. Welke bevoegdheden de executeur/afwikkelingsbewindvoerder precies heeft, staat in het testament.

Is dit niet geregeld in het testament en je verwacht moeilijkheden, dan is het aan te bevelen om, voordat de woning te koop wordt gezet, te proberen om als erfgenamen met elkaar op één lijn te komen. Als dat lukt dan kun je iedere erfgenaam een onherroepelijke volmacht tot verkoop en levering laten tekenen. Daarin kun je een minimumbedrag afspreken waartegen het huis mag worden verkocht. Op deze manier kan een erfgenaam niet op het laatste moment de verkoop van het huis dwarsbomen.

Woning erven en de belastingdienst

De belastingdienst stuurt een aangiftebrief waarin staat of de erfgenamen aangifte moeten doen. Dit doen ze binnen 4 maanden na het overlijden. In de brief staat ook wanneer de aangifte binnen moet zijn. Dit zal meestal rond de 8 maanden na overlijden zijn.

De belastingdienst stuurt de aangiftebrief naar 1 van de erfgenamen, meestal de partner of het oudste kind van de overledene. Tenzij is doorgegeven dat een andere erfgenaam contactpersoon is.

De erfbelasting over het huis wordt niet berekend over de daadwerkelijke verkoopprijs, maar gaat uit van de WOZ-waarde. Ook als de woning nog niet verkocht is, wordt de erfbelasting in rekening gebracht.

Op de website van de belastingdienst vind je meer informatie en kun je de actuele hoogte van de vrijstelling en tarieven van de erfbelasting terugvinden.

Huis verkopen

Een huis verkopen doe je niet iedere dag. Hoe gaat dit in zijn werk en wat komt er allemaal bij kijken? Bekijk meer handige informatie en tips wat er bij komt kijken om een huis te verkopen. Pandinzicht helpt je hier graag bij!

Kies voor een makelaar die jou ontzorgt

verkoopmakelaar

Je hebt al genoeg aan je hoofd bij een overlijden. Daarnaast gaan je werk en gezinsleven ook gewoon door. Pandinzicht, makelaar in Barneveld en omgeving, helpt je door jou volledig te ontzorgen wat betreft de verkoop van de woning. Vooral als je niet in de buurt woont, is het prettig dat er iemand is waar je van op aan kunt en die de zaken voor jou regelt. We zorgen er ook voor de contractueel alles goed geregeld wordt, zoals het uitsluiten van aansprakelijkheid van eventuele gebreken aan de woning. 

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek met waardebepaling aanvragen? Klik op de onderstaande knop of neem direct contact op via 06-48316886 of info@pandinzicht.com.

Wat is mijn huis waard?

Ontvang direct een gratis waarderapport én elk kwartaal een update.