Skip links

Bezwaar maken WOZ

Mirjam van de Kuilen
Mirjam van de Kuilen

06-48316886 | info@pandinzicht.com

In het eerste kwartaal ontvang je als woningeigenaar de WOZ beschikking van de gemeente. Heeft het zin om bezwaar te maken en waarom zou je bezwaar maken tegen de WOZ waarde?

WOZ waardeloket

Hoe heeft de gemeente de WOZ waarde vastgesteld? Je kunt via de gemeente (mijnoverheid.nl) het taxatieverslag aanvragen om de vergelijkingsobjecten te bekijken die vorig jaar verkocht zijn en op basis waarvan de waarde voor jouw woning is vastgesteld. Daarnaast is het mogelijk om via www.wozwaardeloket.nl de WOZ waardes van andere woningen in te zien.

WOZ  waarde te hoog?

De WOZ waarde vormt de grondslag voor verschillende belastingen, waaronder het eigenwoningforfait, de OZB en erfbelasting. Dus mocht je van mening zijn dat de waarde te hoog is, dan kun je bezwaar maken. Let op: dit moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking.

WOZ waarde te laag?

Het is ook mogelijk om bezwaar te maken als je vindt dat de WOZ waarde te laag is vastgesteld. Waarom zou je dat doen? Dit kan voordelig zijn als je een hypotheek hebt zonder NHG. Hoe hoger de hypotheek is ten opzichte van de waarde van de woning, des te hoger is de rente-opslag. Sommige hypotheekverstrekkers gaan hierbij uit van de WOZ waarde. Het kan dus gunstig zijn dat de WOZ waarde hoger is, zodat je een lagere renteopslag krijgt. Uiteraard moet je hierbij narekenen of dit rentevoordeel opweegt ten opzichte van de extra belastingen. Overleg dit met een hypotheekadviseur.

Hoe zit het met de OZB als je verhuist?

De gemeente kijkt op 1 januari wie er eigenaar is van een onroerende zaak. Die eigenaar dient voor het gehele jaar de belastingen te betalen. Als je in de loop van het jaar verhuist, zal de notaris de betaalde belasting verrekenen met de nieuwe eigenaar.

Wat is mijn huis waard?

Ontvang direct een gratis waarderapport én elk kwartaal een update.