Bezwaar maken WOZ

Bezwaar maken WOZ?De WOZ beschikkingen zijn weer op de mat gevallen of digitaal binnengekomen bij de alle woningeigenaren. Heeft het zin om bezwaar te maken en waarom zou je bezwaar maken tegen de WOZ waarde?WOZ waardeloketHoe heeft de gemeente de WOZ waarde vastgesteld? Je kunt via de gemeente (mijnoverheid.nl) het taxatieverslag aanvragen om de vergelijkingsobjecten [...]