You are here:
< Back

Wat is een voorlopig koopcontract?

Een voorlopig koopcontract wordt meestal opgesteld door de verkopende makelaar. Hierin worden alle afspraken vastgelegd die gemaakt zijn tussen de koper en verkoper. De belangrijkste zaken die er in staan zijn:

  • gegevens van koper en verkoper
  • verkoopprijs
  • leveringsdatum
  • de notaris waar het transport plaatsvindt
  • ontbindende voorwaarden
  • overige afspraken

Kun je een voorlopig koopcontract ontbinden?

Het woord ‘voorlopig’ houdt niet in dat het een vrijblijvende overeenkomst is. Je bent aan de koopovereenkomst gebonden, tenzij:
1. je gebruik maakt van 3 dagen bedenktijd. Dan kan het koopcontract ontbonden worden zonder opgaaf van redenen.
2. je doet een beroep op (één van) de ontbindende voorwaarden. Vaak gaat het dan om een voorbehoud van financiering. Je moet dan goed gedocumenteerd kunnen aantonen dat je niet voldoende hypotheek kan krijgen of tegen te hoge maandlasten.

3 dagen bedenktijd, wat houdt dit in?

Heb je een voorlopig koopcontract ontvangen dat door beide partijen getekend is, dan gaat de bedenktijd de volgende dag om 0.00 uur in. Als je hiervan gebruik wilt maken binnen deze drie dagen dan kun je dit met een ontbindingsverklaring aan de verkoper laten weten, bij voorkeur schriftelijk. Het is niet nodig om een reden op te geven voor het ontbinden van het voorlopig koopcontract.

Bouwkundige keuring

Sinds 1 februari 2018 staat er standaard in het voorlopig koopcontract dat een koper na een bouwtechnische keuring nog kan afzien van de koop als het blijkt dat er ernstige gebreken of hoge herstelkosten zijn. Mocht koper hier geen gebruik van willen maken dan kan de tekst doorgehaald worden.

Inschrijven bij het kadaster?

Je kunt er voor kiezen om het voorlopig koopcontract in te laten schrijven bij het kadaster. Er zit vaak enige tijd tussen het tekenen van de koopakte en de leveringsdatum waarop je daadwerkelijk de sleutel in handen krijgt. Mocht er iemand beslag willen leggen op de woning of de verkoper gaat failliet, dan ben je als koper beschermd. Er zijn wel kosten verbonden aan de inschrijving.

Voorlopig koopcontract laten beoordelen.

Heb je een woning gekocht zonder aankoopmakelaar? De verkoopmakelaar zal het koopcontract opstellen. Wil je zeker weten of alles er in goed in staat? Laat het voorlopig koopcontract checken door een expert. Wij kunnen dit doen voor een bedrag van € 99.

Zelf je huis verkocht en alleen een koopcontract nodig?

Heb je zelf een koper gevonden voor jouw huis en heb je alleen een voorlopige koopovereenkomst nodig? Je kunt dit zelf doen, maar als je zeker wilt weten dat alles goed wordt vastgelegd dan kun je ook bij Pandinzicht terecht. Als jij de gegevens aanlevert, stellen wij voor slecht € 175  een voorlopig koopcontract op. Jij zorgt er zelf voor dat de overeenkomst getekend wordt en naar de notaris wordt gestuurd. Meer weten? Neem dan contact met ons op.