Ontbindende voorwaarden koopovereenkomst

Een ontbindende voorwaarde is een bepaling in een contract die de geldigheid van het contract bepaalt. De ontbindende voorwaarde kan ook worden gebruikt als een partij een bepaald doel niet bereikt of als de partijen de overeenkomst niet kunnen nakomen. Het contract kan dan worden ontbonden. Als de koper een bod uitbrengt, kan hij direct [...]